Skip to main content

 

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
   - Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền Thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước – Chi nhánh tỉnh An Giang và ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật.
  - Địa chỉ trụ sở đặt tại: Số 82 đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
-    Điện thoại: 0296.3856.188
-    Website: https://ictangiang.vn
-    Email: cict@angiang.gov.vn

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology