Skip to main content

Đào tạo & Tập huấn

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức công nghệ thông tin và truyền thông cho đơn vị, tổ chức có nhu cầu.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về An toàn thông tin, phổ cập kiến thức kỹ năng về Chuyển đổi số.

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology