Skip to main content

Phần mềm

- Tư vấn, thiết kế, cung cấp và phát triển các sản phẩm phần mềm và nội dung số...theo yêu cầu đơn vị.

- Tư vấn xây dựng phát triển các sản phẩm phần mềm trên các nền tảng Web, mobile.

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology