Skip to main content

Thiết kế website và Cổng thông tin

- Tư vấn, thiết kế, xây dựng phát triển các sản phẩm website và hỗ trợ hướng dẫn quản trị và sử dụng website theo yêu cầu đơn vị.

- Tư vấn thiết kế trang thông tin điện tử; triển khai, tích hợp, xây dựng Cổng thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử thành phần, chuyên trang tuyên truyền.

- Bảo trì, nâng cấp cổng thông tin, trang thông tin điện tử.

- Cung cấp không gian lưu trữ cho Cổng/Trang thông tin điện tử.

- Phát triển các phần mềm, ứng dụng phục vụ công tác tích hợp dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử.

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology