Skip to main content

 

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được phép chủ động hợp tác, phối hợp cùng các đơn vị có đủ năng lực trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ được giao và các dịch vụ thông tin và truyền thông đạt hiệu quả cao. Được phép triển khai các dịch vụ có thu như sau:

  • Dịch vụ phần mềm và thiết kế website, cổng thông tin điện tử.

  • Dịch vụ hạ tầng và dữ liệu.

  • Dịch vụ phát triển nội dung số và thông tin quảng bá.

  • Dịch vụ an toàn thông tin.

  • Mua bán, bảo trì, bảo hành các sản phẩm phần cứng, trang thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin.

  • Tổ chức sinh hoạt, hội thảo khoa học, đào tạo, tập huấn ứng dụng và triển khai phần mềm công nghệ thông tin.

  • Tổ chức khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phục vụ các hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, xã hội.

  • Triển khai các dịch vụ tư vấn, giám sát, quản lý dự án ứng dụng CNTT&TT.

  • Tham gia đấu thầu, triển khai các dự án trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông.

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology