Skip to main content

Trang Chủ

  • SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH AN GIANG
    TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    VÀ TRUYỀN THÔNG
Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Địa chỉ trụ sở đặt tại: Số 82 đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 

Dịch vụ khác
Bạn muốn triển khai dịch vụ Liên Hệ ngay để được hỗ trợ !
CÁC CÔNG NGHỆ

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology