Skip to main content

Phát triển nội dung số

- Thiết kế banner, hình ảnh các dịch vụ về công tác truyền thông, video.

- Thiết kế, xuất bản các ấn phẩm thông tin và truyền thông trong, ngoài tỉnh.

- Dịch vụ truyền thông, quản lý và vận hành các kênh mạng xã hội.

- Dịch vụ duy trì và phát triển hệ thống truyền thanh trên địa bàn tỉnh (cụm Thông tin cơ sở; cụm thông tin đối ngoại, bản tin điện tử, ...).

- Xây dựng, triển khai và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông cho các cơ quan nhà nước trong, ngoài tỉnh và cho xã hội

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology