Skip to main content

Hạ tầng & An toàn thông tin

- Các dịch vụ liên quan đến quản lý, vận hành các máy chủ, phần mềm của các đơn vị.

- Triển khai giám sát, tư vấn lập hồ sơ An toàn thông tin theo cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 của đơn vị.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo, giám sát hệ thống, kiểm tra và xử lý phần mềm gián điệp, mã độc của hệ thống máy tính.

- Tư vấn, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

- Đánh giá, rà soát lỗ hỏng hệ thống an toàn thông tin, phần mềm, trang thông tin điện tử theo yêu cầu các đơn vị.

- Cung cấp các giải pháp, phần mềm chống virus, mã độc.

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology