Skip to main content

Tập huấn sử dụng Hệ thống hỗ trợ công bố, công khai trên Trang thông tin điện tử thành phần và Cổng thông tin điện tử tỉnh

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang) vừa tổ chức lớp tập huấn sử dụng Hệ thống hỗ trợ công bố, công khai trên Trang thông tin điện tử thành phần và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Quang cảnh lớp Tập huấn

 

Trung tâm Tin học (trường Đại học An Giang) hướng dẫn học viên sử dụng hệ thống

 

Học viên tham dự lớp Tập huấn

Lớp Tập huấn được chia thành 02 lớp diễn ra vào các ngày 26-27/3 và 02/4/2024, có 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác công bố, công khai thông tin và phụ trách thực hiện cập nhật nội dung cho Trang thông tin thành phần của cơ quan, đơn vị, địa phương và Cổng thông tin điện tử tỉnh tham dự. 
Tại đây, học viên được hướng dẫn các nội dung người dùng truy cập, đăng nhập, quản lý tài khoản, nội dung trên Hệ thống. Qua đó, nắm vững quy trình xuất bản, quản trị danh mục công bố công khai, quản trị nội dung. Khai thác, sử dụng, quản trị giao diện chương trình ứng dụng (API).
Thông qua lớp Tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác công bố, công khai thông tin và phụ trách thực hiện cập nhật nội dung cho Trang thông tin thành phần của cơ quan, đơn vị, địa phương và Cổng thông tin điện tử tỉnh sẽ chủ động theo dõi, kiểm tra và xuất báo cáo định kỳ việc triển khai công bố, công khai thông tin trên môi trường mạng theo Quyết định 2590/QĐ-UBND cũng như các quy định về công bố, công khai khác; từ đó, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức của trong quá trình thực hiện./.


Phan Hữu
 

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology