Skip to main content
hinhanh

Nâng cao kỹ năng sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ năm 2024

Sáng 20/6, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông An Giang) tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ năm 2024 cho cán bộ lãnh đạo quản lý, văn thư, cán bộ phụ trách trực tiếp tại bộ phận một cửa các cấp.

Thời gian tập huấn 03 ngày, vào các ngày 20/6/2024, 21/6/2024 và 24/6/2024, gồm 6 lớp (01 lớp/buổi)  có khoảng 240 học viên tham dự.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các nội dung như: hướng dẫn đăng ký tài khoản và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dichvucong.gov.vn; cài đặt và cấu hình ký số; sử dụng ký số bằng usb token được cấp phát cho các cá nhân/tổ chức; khắc phục một số lỗi thường gặp khi cài đặt, sử dụng Phần mềm ký số, USB token; trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục cấp phát chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Thông qua  lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ năm 2024 cho cán bộ lãnh đạo quản lý, văn thư, cán bộ phụ trách trực tiếp tại bộ phận một cửa các cấp,… nhằm giúp cho người tiếp nhận sử dụng thành thạo việc chứng thực số, xác nhận chứng thực số và bảo quản chứng thư số. Giúp cơ quan, đơn vị đảm bảo vận hành việc trao đổi văn bản và các hoạt động, giao dịch trên môi trường điện tử nhanh chóng, an toàn, có hiệu quả./.

HA

Về ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Các bài viết

Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Center of Information and Communication Technology